Frivillig tilbakekalling av 250-watts panelovner MB250 og IB250, produsert i 2018. Les mer her.

Nyheter & Inspirasjon

Frivillig tilbakekalling av 250-watts panelovner MB250 og IB250, produsert i 2018. Les mer her.