Bærekraft

Norge er natur. Norge er vær. Det er høye fjell og dype daler, og vinteren er like kald og mørk, som sommeren er lys og varm. Vi er avhengige av naturen.

Som en markedsleder i vår bransje – og som et selskap som ekspanderer internasjonalt – både vil, må og skal vi ta vårt samfunnsansvar. Vi har som mål å bli en foregangsfigur innen bærekraft for vår industri. Vi er allerede godt i gang, og vi anstrenger oss hele tiden for å bli bedre.

For oss i Mill handler det å ta et større samfunnsansvar blant annet om å kombinere vår stilfulle design med avansert teknologi og innovasjon.

Vi jobber hele tiden med å skape attraktive og smarte produkter som gjør det mulig for forbrukeren å ta del i hvordan de bruker energi for oppvarming. På den måten kan hver enkelt ta aktivt del i å bruke mindre energi. Vi har allerede utviklet løsninger som gjør det enkelt for forbrukeren å spare strøm gjennom vår satsning på smart teknologi. Vi har blant annet utviklet en app som gjør det mulig å spare strøm og opprettholde en komfortabel temperatur når man er hjemme. Dette er smart teknologi og innovasjon som gagner både lommeboken og klimaet vårt.

Bærekraftig utvikling handler om å imøtekomme dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. For å forstå hvordan vi i Mill kan ta størst samfunnsansvar, har vi gjennomgått FN`s 17 bærekraftmål. Vi har gjort en grundig gjennomgang for å forstå, velge ut og implementere de bærekraftmålene som er mest relevante for Mill, og de som har størst påvirkning.

Vi har valgt å fokusere på følgende bærekraftsmål:

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det vil si å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Det betyr å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

13. Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Disse utviklingsmålene har allerede resultert i at vi har laget en brukervennlig og smart app for overvåking og kontroll av varmeovner. Smartpluggen vi lanserte i 2016 gjør de gamle ovnene smarte – du trenger altså ikke å kjøpe en ny ovn for å få en smart ovn. Vi har også et pågående initiativ for å redusere bruk av plast og emballasje, og vi har definert en rekke aktiviteter basert på prinsipper for sirkulærøkonomi med ambisjon om å transformere måten våre produkter blir utviklet, produsert og resirkulert på.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Vi gleder oss til å fortsette reisen mot en mer bærekraftig klode, og vi tror at fremtiden er lys.