Garanti

Mill tilbyr forbrukere 5 års garanti. Når du kjøper et produkt fra Mill kan du være trygg på at du får høy kvalitet og lang levetid på produktet.

Garantivilkår

Denne garantien gir kunden rett til, etter Mills rimelige skjønn, enten reparasjon, erstatning av et defekt produkt, eller alternativt refusjon.

Garantien dekker kun mangler som stammer fra Mill. Kunden vil derfor ikke ha et gyldig garantikrav dersom mangelen er et resultat av forhold som følgende:

 • Uaktsom bruk, misbruk, forsømmelse eller uforsiktig bruk av produktet som ikke er i samsvar med bruksanvisningen for Mill.
 • Defekter forårsaket av transport pådratt utenfor Mills ansvar.
 • Normal slitasje, inkludert deler som kan slites over tid som for eksempel batterier til fjernkontroller (hvis aktuelt), filtre, rør og lamper for utendørs oppvarming etc.
 • Skade på grunn av bruk som ikke er i samsvar med merkeeffekt og Hz.
 • Skade forårsaket av utilstrekkelig produktvedlikehold.
 • Skade fra strømbrudd, strømstøt og/eller vær.
 • Skade som følge av ikke installasjon eller montering av produktet i samsvar med bruksanvisningen for Mill.
 • Bruk av deler og tilbehør, dvs. filter, som ikke er offisielle Mill-sertifiserte komponenter.
 • Reparasjoner eller endringer utført av andre enn Mill eller dets autoriserte agenter.
 • Mindre avvik fra oppgitt kvalitet som er uvesentlige for produktets verdi og forsvarlighet eller avvik som kunden med rimelighet kunne forvente.
 • Enheter som brukes med tredjeparts programvare eller utstyr.
 • Problemer med programvare og tilkobling på grunn av lokale begrensninger for tilgang til skytjenestene våre.
 • Problemer med programvare og tilkobling på grunn av ikke-støttede tredjepartsenheter.
 • Nedetid for app eller sky/nettjeneste faller ikke inn under garantien.

 

For bedriftskunder gjelder en garantitid på 2 år.

Denne garantien gir ikke kunden eller tredjepart rett til skadeerstatning, finansiell kompensasjon eller prisreduksjon. Mill har ingen forpliktelse i henhold til denne garantien til å dekke eventuelle tap påført av kunden eller en tredjepart.

Disse garantivilkårene er kun gyldige for kunder som kjøper produkter gjennom autoriserte Mill-forhandlere. Reparasjon under denne garantien resulterer ikke i fornyelse av garantiperioden eller begynnelsen av en ny garantiperiode. Imidlertid vil garantitiden utvides med 6 mnd.

Kundens rettigheter og rettsmidler i henhold til gjeldende ufravikelig lov vil ikke være begrenset eller påvirket av denne garantien.

Selgeren vil håndtere garantikravet på vegne av Mill. For å gjøre et krav under denne garantien, følg trinnene beskrevet nedenfor.

Kravprosess & nødvendig dokumentasjon

 1. Kontakt den autoriserte Mill-forhandleren der du kjøpte produktet. Ta med den originale kvitteringen for kjøpet, serienummeret på produktet og det defekte produktet.

 2. Mill forhandleren tester produktet og vurderer om kravet dekkes av garantien.

 3. Hvis kravet dekkes av garantien, vil Mill forhandleren avgjøre om produktet skal repareres, erstattes eller refunderes.